Creatieve fotografie

Werkgroep Creatieve fotografie

Deze groep bestaat nu acht enthousiaste creatievelingen. Creativiteit is het durven afwijken van standaardregels en ideeën. Zo maken fotografen bij voorkeur scherpe foto’s. Een geheel onscherpe foto wordt daarom vaak creatief genoemd. Dat wil nog niet zeggen dat de foto ook mooi gevonden wordt. Creativiteit en iets ‘mooi vinden’ zijn heel verschillende dingen.

Creatief fotograferen

Creatieve fotografie kent veel verschijningsvormen. Er zijn al veel discussies gevoerd over wat creatieve fotografie nu precies is. Fotografen zijn het er onderling over eens dat het exacte antwoord niet bestaat. Net zoals ‘mooi’ niet bestaat. Toch zijn er een aantal algemene opmerkingen over creativiteit te maken, zoals:

  • creativiteit vraagt om het loslaten van wat er al is om tot iets nieuws te komen;
  • een creatieve foto ontstaat meestal niet zomaar, er is over nagedacht;
  • een creatieve foto maken is een leerproces, vaak lukt het idee niet in één keer. Je moet veel oefenen om de gewenste foto te kunnen maken;
  • met creativiteit wil de maker iets zeggen en/of uitdrukken.

De leden van de werkgroep maken creatieve foto’s soms direct uit de werkelijkheid maar anders in beeld gebracht door een andere hoek, aandacht voor een klein detail of juist grote afstand. Soms zijn het meerdere foto’s gecombineerd. Soms ook bewust bewerkt met Photoshop. Niets moet alles mag.

Tijdens de 5-wekelijkse werkgroepavond brengen we eigen werk mee en proberen we elkaar te verrassen, te stimuleren en te prikkelen. We vertellen hoe de foto is gemaakt en we krijgen veel feedback van de andere leden van de werkgroep. Na iedere bijeenkomst komt een ieder weer met nieuwe ideeën thuis om daar vervolgens zelf invulling aan te geven.