Agenda 2017

De clubavonden vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de vergaderzaal van de stichting Hieronymus Bos, Biest 43b in Weert en beginnen om 19.30 uur.

maandag 9 januari Forumavond
maandag 23 januari Praktijkavond
       
maandag 6 februari Jaarvergadering
maandag 20 februari Praktijkavond
       
maandag 6 maart Forumavond
maandag 20 maart Praktijkavond
       
maandag 3 april Forumavond
maandag 24 april Praktijkavond
       
maandag 1 mei Forumavond
zondag 15 mei Praktijkavond
       
maandag 12 juni Forumavond
maandag 26 juni Praktijkavond
zondag ?? ?? Fietstocht barbecue?
       
maandag 21 augustus Opening nieuw seizoen
       
maandag 4 september Forumavond
maandag 18 september Praktijkavond
       
maandag 2 oktober Forumavond
maandag 16 oktober Praktijkavond
       
maandag 6 november Forumavond
maandag 20 november Praktijkavond
       
maandag 4 december Forumavond
maandag 18 december Praktijkavond / jaarafsluiting