Agenda 2018

De clubavonden vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de vergaderzaal van de stichting Hieronymus Bos, Biest 43b in Weert en beginnen om 19.30 uur.

maandag 8 januari Forumavond
maandag 22 januari Praktijkavond
       
maandag 5 februari Jaarvergadering
maandag 19 februari Praktijkavond
       
maandag 5 maart Forumavond
maandag 19 maart Praktijkavond
       
maandag 9 april Forumavond
maandag 23 april Praktijkavond
       
maandag 7 mei Forumavond
zondag 28 mei Praktijkavond
       
maandag 4 juni Forumavond
maandag 18 juni Praktijkavond
zondag ?? juni/juli Afsluiting seizoen
       
maandag 20 augustus Opening nieuw seizoen
       
maandag 3 september Forumavond
maandag 17 september Praktijkavond
       
maandag 1 oktober Forumavond
maandag 15 oktober Praktijkavond
       
maandag 5 november Forumavond
maandag 19 november Praktijkavond
       
maandag 3 december Forumavond
maandag 17 december Praktijkavond / jaarafsluiting